Povodňové info

K osadě patří i řeka Berounka, která nás už několikrát pěkně vyšplouchla. Pro aktuální přehled stavu výšky vody, průtoky, přehled srážek a stavy vody ve vodních nádržích jsme připravili tyto odkazy na web Povodí Vltavy:

Aktuální průtok v Berouně s modelovou předpovědí

 

Srážky za posledních 24 hodin